Dags att öka produktiviteten? 3 steg till lönsam investering i byggmjukvara

Vi har länge fått höra hur byggbranschen rankar sist på digitalisering, om hur produktiviteten enbart ökat med en ynka procent de senaste 20 åren och om hur slöseri står för dryga 30 procent av byggkostnaden.

Det här är vi i byggbranschen väl medvetna om.

Faktum är att byggföretagen ser utmaningarna och investerar i att effektivisera via digitalisering. Och det med god anledning, en mer digitaliserad byggproduktion kan öka marginalerna med upp till 21%.
Dessa investeringar ger resultat, och appar ger produktivitetsförbättringar ute på byggarbetsplatsen, till exempel iControl som lyckas halvera mängden tid som spenderas på rapport- och protokolladministration.

Vad krävs?

Potentialen för mobila lösningar att göra skillnad på byggarbetsplatsen är stor,
men risken finns att man väljer en lösning som inte lever upp till förväntningarna.
Alltför ofta upptäcker användarna att det är för svårt eller omständigt att använda appen i en stressig byggmiljö.
Att då tvinga fram användande brukar inte heller ge goda resultat, utan istället skapar det frustration och sänkt produktivetet.
I slutändan resulterar det i en app som inte används, och besvikna användare som hade hoppats på en enklare vardag.
Det som skulle bli en bra investering kan istället bli ett slöseri med tid och pengar, såväl i licens- som implementationskostnader.

Därför är det viktigt att räkna på hur stor skillnad investeringen gör innan beslutet fattas.

Screen-Shot-2018-08-13-at-10.01.51

3 steg för en lönsam investering i en byggapp

Vi uppmuntrar byggföretag att investera i lösningar som platspersonalen älskar att använda, där man samtidigt kan visa upp en mätbar nytta.
Genom att mäta hur mycket tid din platspersonal sparar, hur mycket den tiden kostar och hur mycket mindre omarbete som behövs så går det att beräkna hur lönsam en investering i en byggapp är.

1. Mät upp nuläget
För att mäta avkastning på din investering så behöver du etablera ett nuläge att jämföra med.
Du behöver ta fram såväl kvalitativa (subjektiva) som kvantifierbara (objektiva) mätpunkter för att avgöra exakt vilken typ resultat du kommer mäta.
Exempelvis kan du mäta kvalitativt hur lättanvänd appen upplevs ute på arbetsplatsen med alla distraktioner, och kvantifiera hur mycket tid användaren sparar under en arbetsvecka.

2. Avgör hur stor den totala kostnaden för implementation är
När du satt upp mätpunkterna och känner till nuläget så behöver du räkna på exakt hur mycket det kommer kosta att implementera lösningen.
Här är det viktigt att inte bara få med licenskostnader utan också indirekta kostnader för att komma igång, exempelvis tiden användarna behöver för att lära sig. Även om vissa appar kan kosta mindre i början så kan implementationskostnaden bli hög om det krävs mycket tid för att lära sig.

3. Mät upp nyttan och översätt till kronor och ören
Nu handlar det om att jämföra dina mätpunkter för att se hur stor skillnad lösningen gjort. Hur mycket har produktiviteten ökat? Har det blivit bättre kommunikation? Har det blivit mindre omarbete?
Nu när du vet vad nyttorna är så kan du sätta ett värde på dem, och därefter beräkna hur mycket du vinner på din investering.

Allt fler företag inser hur stor nyttan är med mobila appar på byggarbetsplatsen, och om er platspersonal använder appar i sin vardag så vet du att de sparar tid och pengar, men ofta är det mer fråga om en gissning än en kalkylerad investering.

Att enbart kolla på en lista av funktioner och licenskostnaden är inte en sund strategi för att välja en app för ert företag.
För att få resultat så handlar det lika mycket om att prata med platspersonalen och ta reda på vilka lösningar de älskar som det handlar om att mäta hur mycket tid som sparas, hur mycket färre misstag som sker och hur mycket produktiviteten ökar.

Show Comments
Redo att sätta igång?

Kontakta oss, eller skapa ett konto.